Wij maken gebruik van cookies. Geef hier onder aan welke u wilt accepteren.

MVO bij het IJzerhuis

IJzersterk, duurzaam en sociaal

Als onderneming met sterke wortels in de streek, hart voor de planeet en een oog op de toekomst, is het voor Het IJzerhuis belangrijk om onze rol te pakken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze missie is om duurzaam wonen en werken mogelijk te maken door bouwbedrijven bij te staan met ijzersterk advies, producten en processen zodat zij zich kunnen richten op wat zij het beste doen: bouwen aan een betere toekomst. Dat betekent dat wij actief werken aan oplossingen voor een schonere en betere toekomst voor mens en planeet.

Ons MVO-beleid helpt ons te bepalen wat we wl doen om ons steentje bij te dragen en wat we juist net doen omdat we het niet verantwoord vinden. Hierin leren we constant bij dit stuk is dan ook een levend document dat we om de zoveel tijd opnieuw bekijken om te zien of we er niet nog een tandje bij kunnen doen.

De basis van ons MVO-beleid

1. Onze waarden

Wij staan voor IJzersterk werken dat is onze cultuur. Onze waarden bepalen onze omgang met onze collegas en klanten, hoe we werken en hoe we rekening houden met onze omgeving.

 • Vakmanschap: Hoge kwaliteit, kennis van zaken, altijd door blijven leren, meesterschap, bedreven in ons vak, met oog voor detail.
 • Sociaal: Menselijke maat, open, samenwerken, hulp bieden waar nodig, oog voor de ander, hartelijk en met humor.
 • Innovatie: Altijd op zoek naar waar het beter kan, out-of-the box denken, gericht op de toekomst, oog voor kansen.
 • Waarmaken: Afspraken nakomen, duidelijk zijn, slim en resultaatgericht werken, verantwoordelijkheid nemen.

Ook in onze maatschappelijke initiatieven zie je onze waarden terug. Ze passen bij ons. Wij kijken naar de toekomst, werken samen en bieden hulp en blijven altijd op zoek naar hoe het beter kan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.

2. People Planet Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een samenspel van meerdere factoren. In al onze duurzaamheidsinitiatieven vragen wij ons daarom af of het goed is voor de mensen, de aarde en de winst (People Planet Profit). Dit dient in balans te zijn. Alleen zo kunnen we bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen, ook voor ons bedrijf.

 • Mensen (People): Wij hebben oog voor welzijn en de sociale aspecten van duurzaamheid. Wij dragen zorg voor werknemers, klanten en onze gemeenschap. Dit zie je terug in goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid, en betrokkenheid bij de gemeenschap.
 • Aarde (Planet): Wij werken actief aan milieubehoud en -bescherming. Het doel is om de impact op het milieu te minimaliseren en verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Daarbij horen onderwerpen als energie-efficintie, afvalvermindering, recycling, en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
 • Winst (Profit): Hoewel de nadruk op mensen en de planeet ligt, is winst nog steeds van cruciaal belang. Wij moeten winstgevend blijven om duurzaamheid te waarborgen en investeringen in mensen en de planeet te ondersteunen. Dit betekent het vinden van manieren om geld te verdienen zonder de negatieve impact op mensen en de planeet te vergroten.

3. Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties roepen ons allemaal op om actie te ondernemen om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en milieuproblemen. Wij willen hieraan bijdragen. Vanuit onze positie denken wij dat wij het meest bij kunnen dragen aan de volgende doelen:

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
Wij willen verantwoord omgaan met onze energieconsumptie zodat er voldoende energie is voor iedereen en de impact op ons milieu wordt beperkt. Voor ons ligt er met name een kans in het vergroten van het aandeel van hernieuwbare en schonere energie in ons verbruik en het verminderen van de totale energieconsumptie.

SDG 8 Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart
Wij willen een goede werkgever zijn en dat betekent dat we niet alleen oog hebben voor de mensen die al bij ons werken maar ook voor mensen die moeilijker aan de bak komen. Wij willen bijdragen door een rechtvaardig beloningsbeleid te hebben, een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en de werkgelegenheid te vergroten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
Wij leveren goederen en daarmee komt ook de verantwoordelijkheid om na te denken over wat de impact van het steeds meer produceren en consumeren van goederen is op onze planeet. Wij willen duurzame consumptie- en productiepatronen bevorderen door verspilling tegen te gaan, afval te verminderen, verantwoord met grondstoffen om te springen en met minder producten hetzelfde resultaat te bereiken.

SDG 13 Klimaatactie
Wij willen een positieve impact op ons klimaat hebben en de verdere opwarming van de aarde helpen tegen te gaan. Wij zien dat wij hieraan bij kunnen dragen door onze eigen CO2-voetafdruk te verminderen, in energieconsumptie maar vooral ook in logistiek en vervoer, en ook onze indirecte voetafdruk te verminderen door met onze partners te kijken naar CO2-uitstoot in de keten.

SDG 17 Wereldwijde samenwerking om de doelen te bereiken
Wij zijn een mooi bedrijf en daar zijn we trots op, maar dat mooie bedrijf en een duurzame toekomst voor ons allen bouw je niet alleen. Wij zijn ons bewust van onze rol in de keten en kijken actief naar hoe we door samenwerking meer kunnen bereiken. Dit doen wij door kennisdeling, gezamenlijke productontwikkeling en inkoop en het sturen op gezamenlijke duurzaamheidsdoelen.

Onze doelen

Het IJzerhuis heeft op 5 themas doelen gesteld die op een gebalanceerde manier (PPP) bijdragen aan de Duurzame Ontwikkeldoelen (SDG): Energie, Sociaal beleid, Consumptie en productie, CO2 en Samenwerking. In lijn met de SDG hebben wij onze doelen opgesteld richting 2030.

1. Energie

 • 100% groene stroom (zonnepanelen, windenergie)
 • 100% van het gas af

2. Sociaal beleid

 • 100% gelijke beloning mannen en vrouwen voor gelijk werk
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Technische Groothandel
 • Minimaal 2% werknemersbestand via arbeidsparticipatietraject
 • 10% van inkoop diensten via een erkende sociale onderneming

3. Consumptie en productie

 • Zero waste op onze vestigingen (alles herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar)
 • 50% afvalreductie (niet recycleerbaar of herbruikbaar) op onze toeleveringen
 • Aanbod refurbished of recycled artikelen in (elektrisch) gereedschap, hang- en sluitwerk, beslag, kleding, sanitair
 • Verpakkingen naar klanten 100% herbruikbaar of recycleerbaar
 • Geen single use materialen in verpakkingen van leveranciers
 • Materialenpaspoort voor artikelen eigen merk
 • Reductie aantal verkochte nieuwe artikelen (# stuks) met 10% (lifecycle-verlenging)

4. CO2

 • Klimaatneutraal in 2030 (indien mogelijk net positive)
 • Jaarlijkse minimale reductie van 2% CO2-voetafdruk t.o.v. basisjaar 2021

5. Samenwerking

 • Gezamenlijke duurzaamheidsdoelen klanten/leveranciers
 • Actief lid kennisplatforms duurzaamheid en MVO

Maatregelen om de doelen te behalen

Onze doelen zijn ambitieus en dat past bij ons. Om ervoor te zorgen dat ze haalbaar zijn, maken wij gebruik van externe expertise n ideen van de mensen die dagelijks bij en met ons werken.

Welke maatregelen nemen wij om onze doelen te halen?

1. Energie

 • Alle lampen vervangen door ledverlichting
 • Lichtsensoren in alle ruimtes van het hoofdkantoor en magazijn om stroomgebruik te verminderen
 • Aansluiting alle vestigingen en locaties op groene stroom
 • Gebruik van slimme thermostaten en pilots draaien waarbij thermostaten op een minimaal comfortabele temperatuur worden ingesteld
 • Installatie van warmtepompen
 • Inrichten van natuurlijke verluchtingssystemen op de daken om de temperatuur bij warm weer te laten zakken
 • Aansluiting op het warmtenet voor verwarming
 • Installatie zonnepanelen op alle locaties

2. Sociaal beleid

 • Samenwerking UWV, Arbodienst, Heliomare
 • Erkend Leerbedrijf, creatie BBL plekken
 • Inkopen (Ivana) verpakkingsdiensten bij sociale werkplaats
 • Salarischeck om gelijke beloning mannen en vrouwen voor gelijk werk te garanderen
 • Betere ketens: ketenanalyse kleding
 • Samenwerking Kledingbank

3. Consumptie en productie

 • Watertaps op al onze locaties geen plastic flesjes
 • Geen single use producten op al onze locaties
 • Geen eigen kartonnen dozen
 • Herbruikbare en recycleerbare zakken en dozen bij levering
 • Bio-based verpakkingen in afspraken leveranciers
 • Statiegeldkratten bij leveringen
 • Opname zero waste producten in assortiment verbruiksartikelen
 • Samenwerking Wecycle (stichting Open) en Stibat
 • Inzamelpunt afgedankte werkkleding
 • Samenwerking Stichting Gered Gereedschap

4. CO2

 • Werken volgens CO2-prestatieladder, jaarlijkse audits
 • Gebruik van slimme routeplanner (MendriX) om de meest groene route te rijden en het aantal rijbewegingen te verminderen
 • Vervanging van bedrijfswagens enkel door elektrische of hybride wagens
 • Consolideren van leveringen door o.a. vaste leverdagen om het aantal rijbewegingen te verminderen
 • Vervoeren van goederen van een werk naar de andere voor partners om minder met lucht te rijden
 • Indirecte CO2 verminderen door samen te werken met leveringspartners die CO2-neutraal rijden
 • Training chauffeurs op rijgedrag
 • Aansluiten bij CO2-compensatieprogramma
 • Vervanging hulpmiddelen logistiek door zuinigere modellen
 • Dichter bij huis inkopen (meer uit Europa, meer lokaal) om CO2 in de aanleveringsketen te verminderen
 • Inzet elektrische bakfietsen voor leveringen in steden
 • Geconsolideerd inkopen (minder verschillende leveranciers) om CO2-uitstoot in de aanleveringsketen te verminderen
 • Uitbreiding dropshipment-mogelijkheden
 • Vending containers op grote bouwplaatsen installeren

5. Samenwerking

 • Digitale dashboards duurzaamheidsdoelen met klanten inrichten
 • Deelname inkoopcombinatie Zevij-Necomij, aansluiten bij GSES-score monitoring
 • Deelname Ivana, gezamenlijke innovatie en duurzaamheidsdoelen
 • Vriend zijn van De Groene Koers
 • Deelname Duurzame Leverancier
 • Trainingen opzetten met leveranciers om medewerkers van klanten te trainen in gebruik bestaande en nieuwe technieken

Voortgang bewaken

Het behalen van onze doelen staat of valt met het bewaken van de voortgang. Dit werkt alleen als iedereen op de hoogte is van de doelen maar ook van de resultaten. En als iedereen meedenkt en doet. Meedenken om maatregelen te vinden die onze doelen ondersteunen. Meedoen door ermee aan de slag te gaan en aan te geven als iets beter of anders kan. Daarom houden wij voortgang nauw in de gaten en delen wij dit met elkaar. Ook laten wij elk jaar audits doen en publiceren wij de resultaten op onze site.

Hoe bewaken wij voortgang?

 • MVO als vast agendapunt op de directievergadering
 • Inregelen dashboards met MVO-KPIs via BI-tooling
 • Audits laten doen voor CO2-prestatieladder
 • Jaarlijkse sessie met personeel om verbeteracties te bespreken
 • Periodieke review MVO-beleid

Dit beleid sluit aan bij waar wij voor willen staan. Bij die waarden horen ook vakmanschap en innovatie. Dat betekent dat wij blijven leren. Daarom blijven wij dit beleid toetsen en gaan wij steeds actief op zoek naar ideen en suggesties bij onze medewerkers, klanten en overige partners in de sector over hoe het beter kan.